Jeg er utdannet Psykoterapeut – psykosyntese.

Psykosyntesen er en humanistisk og transpersonlig psykologi. Humanistisk psykologi har tro på at mennesker er iboende gode, at vi alle må ta personlig ansvar for våre handlinger, og at vi alle har behov for personlig utvikling. Humanistisk psykologi legger til grunn at selvforståelse, innsikt og selvutvikling er nødvendig for lykke. Denne selvutvikling fremmer ikke kun personlig vekst, men den er i samspill med og gagner andre mennesker, samfunnet og miljøet.

Transpersonlig psykologi legger i tillegg til dette til grunn at vi alle har en sjel, og at vi i denne sjelen kan finne styrke og visdom til å utvikle vårt ytterste potensiale, og til å mestre livets utfordringer.

Psykosyntesen peker på at det i sjelen ligger en vilje til å være den du er – til å være ærlig. Der ligger en kraft og lengsel mot autentisitet, frihet og storhet. Sjelens vilje hjelper oss til å bli alt det vi har mulighet til å bli.