Min filosofi

Min terapi springer ut i fra psykosyntese som en en eksistensiell og transpersonlig terapi. Som psykosynteseterapeut jobber jeg mot at mine klienter skal kunne bli så ærlige de kan, da jeg mener ærlighet er nøkkelen til et verdig liv. Ærlighet overfor oss selv og ærlighet overfor andre. Ærlig er ikke noe vi er, eller ikke er – ærlighet er noe vi kontinuerlig strekker oss etter. Ærlighet er en forutsetning for endring. For at vi skal kunne endre det som er, må vi først anerkjenne det som er. Først når en handling kan ta sats på et solid og ærlig fundament, kan den få full effekt.

Min terapi handler om å finne dette solide og ærlige fundamentet og derifra ta sats ut i verden. Noen ganger vet klienten veien selv, da trenger jeg kun å støtte og coache klienten. Andre ganger trenger vi å jobb med de grunnleggende spørsmålene i livet, for å finne den rette vei for den enkelte. Da kan tradisjonell samtaleterapi være passende metode.

Jeg kan hjelpe deg med å bli mer ærlig, hjelpe deg med å finne deg selv på et dypere plan.

Jeg har tre fokusområder: 1) samtaleterapi, 2) trenings- og kostholdsveiledning og 3) studie- og karrièreveiledning.

Samtaleterapi

Det er klientens utfordringer og personlighet som bestemmer terapiens metode og retning. Noen trenger  å bli støttet og motivert på en vei de selv har valgt. Da kan kognetive teknikker og en coachende metode være passende. Andre trenger å jobbe med dyptliggende følelser og erfaringer som har påvirket dem negativt. Da må vi jobbe med eksistensiell spørsmål og identitet. Hvem er du og hvem ønsker du å være? Dersom du har angst eller depressive tanker må vi også jobbe aktivt med disse i terapien.

For mange vil meditasjon og ro – stressmestring – være løsningen. Når sinnet faller til ro vil ofte løsninger, intuisjoner og inspirasjon komme til overflaten av seg selv. Da må man være god til å lytte.

Trenings- og kostholdsveiledning

Fysikk og psyke henger sammen, de støtter hverandre. Mennesket er en helhet. Noen ganger er det like så viktig å få det fysiske aspektet på plass som det mentale.  Jeg kan også hjelpe deg dersom du har utfordringer med mat og vekt, og dersom du ikke er fysisk aktiv nok – kroppen er laget for å være i bevegelse. Ønsker å du å begynne å trene kan jeg hjelpe deg med et treningsprogram, og jeg kan lære deg lure triks slik at du greier å holde motivasjon oppe over tid.

Studie- og karriereveiledning

Mange studenter synes det er vanskelig å finne seg til rette i studenttilværelsen. Det kreves mye selvdisiplin og struktur for å greie å gjennomføre et krevende studie med gode resultat. Kanskje har du personlige utfordringer som gjør at du ikke greier å holde fult fokus på studiene. Dette medfører kanskje at du blir usikker på om du har valgt det rette studiet. «Hva skal jeg bli når jeg blir stor»-spørsmålet kommer tilbake litt for ofte.

Jeg kan hjelpe deg slik at du blir sikrere i ditt valg, og jeg kan hjelpe deg med å rydde opp i personlige problemer slik at de ikke påvirker studieresultatet ditt negativt.

Senere i livet vurderer du kanskje å skifte karriere. Du kan stå midt oppe i store endringer og kanskje livskriser som du trenger hjelp til å komme ut av på en god måte. Det kan være en stor avgjørelse å skifte karrière, det kan få store konsekvenser, personlige, økonomiske og sosiale. Da kan det være greit å ha noen å støtte seg på i prosessen.


Ta kontakt for uforpliktende samtale – første konsultasjon er gratis.

Kontaktinformasjon: 

Øystein J. Næss

E-post: post@psykoterapiogcoaching.no

Tlf: 91346847

Jeg jobber i dag ut i fra MorenoHuset ved Bjørvika i Oslo. Adressen er Skippergata 9. Det står MorenoHuset på ringeklokka. Se https://moreno-huset-as.business.site/ for mer informasjon.